Jag duger!

En bok om arbete och psykisk ohälsa.

Skriven av Maria “Morris” Nilsson.

Hur kan det vara att leva med flera diagnoser och samtidigt ha ett arbete? Vad gör man när skammen infinner sig, orken tryter och sjukskrivningsdagarna samlas på hög? Vad kan man göra för att klara av arbetslivet?

I Jag duger berättar författaren öppenhjärtligt om hennes första psykos och när hennes första mani flyttade in i hennes själ. Det finns många arbetsstrategier och verktyg beskrivna och de har underlättat arbetet för författaren under hennes arbetsliv, som fortfarande pågår. Hon delar även med sig av sina privata strategier som hjälper henne under vardag som helg.

Den här boken vänder sig särskilt till chefer och kollegor men kan även berika den som är intresserad av psykisk ohälsa. Läsaren får en inblick i hur det kan vara att leva med diagnoser samt betonar vikten av att det finns ett klimat för öppenhet på en arbetsplats.

Boken bjuder på berättelser från chefer och kollegor som arbetat tillsammans med författaren och inger hopp, förståelse, mod och en känsla av att vi alla duger med eller utan psykisk ohälsa. Med många eller få sjukskrivningar.

Alla har vi samma värde.

Min sambo Thomas skrev denna låt till mig och framförde den på min bokrelease av boken Jag duger.

Lyssna till Lustens famn. Text/musik: Thomas Tjärnkvist.