Acceptans

image

Hur svårt kan det inte vara med lite acceptans
Godta det som sker
Låta det som är innanför kroppen få spela sitt spel
Andas ok och klappa om
Förlåta sig själv
Trilla bakåt några steg
Det är inte förrän vi vågar tycka vi är ok med våra fel och brister
Som helheten i vår själ får rum
Välkomna det som gör ont för att till slut må bättre
Inte avvisa några sidor som vi ej vill vara medvetna om
Upp i luften med hela dig
Då läker du till slut
Våga prata och öppna dig
Göm inte det svåra
Du är du och hela du får finnas
Du är värdefull
I dig finns både mörker och ljus
Du är bara en människa
Håll ut????????????