Jag har Bipolär sjukdom som ni flesta vet

Jag förstår att det ser mycket olika ut för personer med samma diagnos.

Jag skriver endast om mina erfarenheter och hur det kan se ut för mig.
Är oerhört känslig.
Livet kan rulla på och jag har lättare för att hålla balansen.
Men vissa stunder känner jag mer och livet kan påverkas till det sämre för ett tag.
Separatationer, flytt, långvarig stress och oro. När någon nära person blir sjuk eller dör.
Då blåser vinden upp för mig.
Jag älskar och tycker om väldigt många så livet har rivits upp när nära försvinner.
Då behöver jag ta hand om mig extra mycket och be om hjälp.
Använda de strategier som jag i den stunden mäktar med.